Huurvoorwaarden

 1. Alle vermelde prijzen op deze website zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Indien de huurder zich buiten de werkregio bevindt, worden extra transportkosten aangerekend. Alle prijzen worden vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.

 2. Offertes zijn altijd verblijvend en geldig binnen de vermelde termijn. Wanneer een offerte goedgekeurd werd en tegenstrijdig blijkt met een eerder bevestigde reservering, kan de overeenkomst door de verhuurder geweigerd worden.

 3. De prijzen zijn geldig voor de overeengekomen termijn. Wordt de termijn zonder voorgaande overeenkomst overschreden, dan zullen extra kosten in rekening worden gebracht.

 4. De verhuurder behoudt het recht een waarborg van minimum €100 te eisen voor de uitvoering van de verbintenissen. Indien de waarborg niet voldaan wordt, kan de verhuurder de overeenkomst eenzijdig opzeggen.

 5. Het is niet toegestaan om de goederen onder te verhuren en/of uit te lenen aan derden. Ze blijven eigendom van de Partybox.

 6. Het is ten strengste verboden om te frituren, bakken, braden en/of bbq'en onder de tent(en). Hittebronnen die de tent(en) mogelijks kunnen beschadigen, worden eveneens niet toegestaan.

 7. Een annulering van de huurovereenkomst dient schriftelijk of per mail meegedeeld te worden aan de verhuurder. Wordt de overeenkomst binnen de 10 kalenderdagen voor de huurtermijn opgezegd, dan is de huurder 100% van de totaalsom verschuldigd. Indien de overeenkomst eerder opgezegd wordt, dan is de huurder 25% van de totaalsom verschuldigd.

 8. De verhuurder behoudt het recht om het contract eenzijdig te ontbinden.

 9. Het is niet toegestaan om plakband, lijm, duimspijkers, nagels, nietjes, etc ... aan te brengen op de geleverde goederen. Inbreuken worden in rekening gebracht.

 10. In geval van nakend stormweer, dat het beschreven maximum overschrijdt, verbindt de huurder zich er toe om alle goederen op te bergen. De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor schade door stormweer en/of verkeerd gebruik. De verhuurder kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor schade te wijten aan stormweer of andere ongevallen. Schade aan derden (goederen, personen, dieren) wordt niet vergoed.

 11. De gehuurde materialen moeten afgeleverd worden zoals ze werden aangeleverd. In geval van schade of bevuiling dient de huurder ten laatste melding te maken tijdens de ophaling van de goederen. Bij voorkeur wordt dit reeds op voorhand gecommuniceerd, per mail of telefonisch. Beschadigde goederen worden altijd aangerekend, idem reinigingskosten. De materialen dienen goed afgesloten te worden. In geval van diefstal wordt de huurder verantwoordelijk gesteld, zelfs bij overmacht.

 12. De betaling van het volledige bedrag dient binnen de 10 dagen betaald te worden na ontvangst van de factuur. Hier kan enkel van afgeweken worden, wanneer een andere overeenkomst schriftelijk bevestigd werd.

 13. Bij het reserveren van de partybox, bevestigt de huurder automatisch zijn akkoord met deze voorwaarden.

 14. Alle geschillen in verband met de huurovereenkomst dienen beslecht te worden in de rechtbank van Brugge.

STOPZETTING
×

Beste klanten, sympathisanten,

Het is met spijt dat ik hierbij de stopzetting van Feestverhuur De Partybox aankondig. De werkgevers van mijn hoofdactiviteit hebben een nieuwe uitdaging aangeboden en ik heb beslist deze aan te nemen. Dit gaat gepaard met meer werkuren en de feestverhuur past jammer genoeg niet meer in het plaatje.

Bedankt voor het jarenlange vertrouwen, de mooie samenwerkingen en de aangename contacten!

Mathijs, zaakvoerder